Kursusbetingelser

Betingelser for kursustilmeldelse

Tilmelding
Du modtager herefter e-mail med bekræftelse samt opkrævning efter tilmelding. Der opkræves depositum for kursusafgiften ved ugekurser i DK. Pris og depositum for det enkelte kursus fremgår af kursusannoncen. 

Du vil modtage særskilt opkrævning af restbeløbet af kursusafgiften ved tilmeldingsfristens udløb og når det er besluttet, at kurset gennemføres. Her sendes ligeledes yderligere praktiske oplysninger om kurset.

Betaling
Beløbet indbetales til læge-kursers bank

Middelfart Sparekasse
Buen 7, 6000 Kolding
Reg.- og kontonr.: 0759 3231985815
Mrk.: Navn, adresse og kursustitel 

Når dit depositum er indbetalt, er du optaget på kurset. Er restbeløbet ikke læge-kruser i hænde på den anførte dato, annulleres din tilmelding, og depositum er tabt.

Når et kursus er fuldtegnet (det vil fremgå på hjemmesidens kursusoversigt), kan du vælge at blive noteret på ventelisten – det er ikke bindende at blive skrevet på ventelisten. Du vil få kurset tilbudt, hvis der kommer en ledig plads og kan herefter tage stilling til om du stadig er interesseret i kurset. 

Hvis du fortryder, at du overhovedet meldte dig på kurset…

Afbestiller du din kursusdeltagelse før tilmeldingsfristens udløb, tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 600.

Sker afmeldingen senere end tilmeldingsfristens udløb, men mere end 16 uger før kursusstart, er det indbetalte depositum for kursusafgiften tabt. 

Sker framelding endnu senere, men dog mere end 10 uger før kursusstart, har læge-kurser ret til at beregne sig 50 % af den totale pris for kursus.  

Sker framelding mindre end 10 uger før kursusstart, har læge-kurser ret til at beregne sig den totale pris for kursus. 

Aflysning af kursus
Et kursus kan aflyses på grund af force majeure eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger uden for læge-kursers kontrol. I så tilfælde tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen godtgørelse.