Underviserne

Underviserne

Bodil Lyng-Rasmusssen

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2006

Speciallæge i Børne – og Ungdomspsykiatri.

Ansat som overlæge på Børne – og Ungeafdelingen, Kolding sygehus siden 2017. Overlæge i Funktionelt team og Spiseteam (bestående af sygeplejersker, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, pædagoger, dietist, ergoterapeut og hospitalslærer).

Tidligere overlæge i Børne – og ungdomspsykiatrien i Team for affektive lidelser, angst og OCD, Ålborg Universitetshospital.

Har siddet i bestyrelsen i Dansk Børne – og ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK).

Forskningsinteresse indenfor immunopsykiatri.

Bodil har bred undervisningserfaring; både på I-kurser, videreuddannelsesdage for Praktiserende læger i Region Nord og Region Syd, medicinstuderende, uddannelseslæger og tværfagligt personale, samt organisering af regionale temadage og selskabsmøder/ årsmøde i BUP-DK

For Praktiserende læger:

Praksisdag Region Syd med egen workshop om ADHD

Temadag for praktiserende læger i Region Syd med Psykolog Lars Rasborg om ADHD/Autisme

Modul om spiseforstyrrelser/angst/depression hos børn og unge, Kursusrække om sygdomme hos børn/unge, Region Nord

Har udover Børne og ungdomspsykiatri, lang erfaring i behandling af funktionelle lidelser/ symptomer hos børn og unge, spisevanskeligheder hos småbørn, børn med udviklingsforstyrrelser og komorbid kronisk sygdom, samt stor viden indenfor sundhedsjura.

Mads Damkjær

Uddannet som læge fra Odense Universitet i 2008.

Speciallæge i Pædiatri.

Ansat som afdelingslæge og forskningslektor på Børne- og Ungeafdelingen, Sygehus Lillebælt siden 2019.

Efter embedseksamen lavede PhD-afhandling om nyre/kredsløbsfysiologi på Institut for Fysiologi på Syddansk Universitet. Sideløbende med klinisk karriere som børnelæge har Mads arbejdet med forskningen indenfor hjerte- og kredsløbsfysiologi. Dette omfatter bl.a. 3 videnskabelige ekspeditioner til Sydafrika i samaerbejde med kollegaer fra Århus og København har hvor de har studereret giraffer, krokodiller og strudse. For beskrivelse af tidligere projekter se f.eks Læger jagter krokodiller i kamp mod mystisk hjertesygdom (videnskab.dk).

Efter speciallæge anerkendelse har Mads været ansat som afdelingslæge både i Odense og Kolding med fokus på Børnekardiologi. Er certificeret indenfor medfødte hjertesygdomme af European Society of Cardiology (ESC). Er medlem af kardiologiudvalget i Dansk Pædiatrisk Selskab og dermed aktiv i udarbejdelse af nye nationale instrukser.

Har været udsendt med Forsvaret til Ebola indsats i Sierra Leone i 2014 samt arbejdet som distriktslæge på Grønland.

Omfattende undervisningserfaring både fra forelæsninger på universitet, holdtimer, underviser på Advanced Life Support kurser ved ERC, kommunikationsundervisning af KBU læger og i Tropemedicin ved Forsvaret.

Line Brunemark Berg

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2010.

Speciallæge i pædiatri.

Ansat som afdelingslæge med delt ansættelse på børneafdelingerne i Odense / Kolding sygehus som i en ekspertuddannelse indenfor socialpædiatri. Line har derfor specialviden omkring alle typer af overgreb og omsorgssvigt. Endvidere arbejder hun med børn og unge med svære psykosociale belastninger. Line har et stort kendskab til, og indsigt, i det tværsektorielle samarbejde med Socialforvaltninger, skoler/institutioner, Regionale Børnehuse, retsvæsen, Regioner, samt Sundhedsstyrelsen; inklusiv udfærdigelse af den fornødne dokumentation og rapporter til disse instanser.

Line har siddet i det socialpædiatriske udvalg under Dansk pædiatrisk selskab gennem 4 år, hvoraf de sidste 2 år som formand, og herunder deltaget i flere arbejdsgrupper under Socialstyrelsen. Har desuden været deltidsansat som læge til personundersøgelser på Retsmedicinsk institut, Odense

Er certificeret i ADBB, et redskab til at vurdere social tilbagetrækning ved børn mellem 2-24 mdr.

Er desuden underviser i pædiatri for praksis sygeplejersker.

Kirsten Damkjær

Uddannet læge fra Odense Universitet 2009

Speciallæge i Almen Medicin

Praktiserende læge i kompagniskab i Haderslev.

Tidligere arbejdet på Regionshospitalet Sisimiut, Grønland.

Kursustilrettelægger for KBU lægernes kommunikationskursus. 

Kirsten har bred undervisningserfaring: fysiologiunderviser på medicinstudiet, samt mange års kommunikationsundervisning for KBU læger i Region Syddanmark. 

Er kursusleder på dette kursus.